INSTALLATION

 
Vi utför installation av datanät och telenät, nyinstallation och förändringar i befintliga nät. Vi har avancerade mätinstrument för att hitta fel i kablar samt certifiera datakablar för gigabithastighet.
 
Vi kan även hjälpa er att hitta första telefonjacket för att kunna koppla in ADSL bredband samt flytta första telefonjacket till önskad plats!