INSTALLATIONSGUIDE EPOST MOT GAMLA EPOSTSERVERN (mail.gullmarsdata.se)

 Epostinställningar för program tex. Outlook mm
 
 
Användarnamnet är samma som epostadressen.

Inkommande server (POP3 eller IMAP): mail.ditt_domännamn.se
(ex. mail.microsoft.se)
 
Utgående server: samma som inkommande
Servern kräver autentisering (inloggning)
Utgående server port: 2525
 
En av era adresser är administratör för eposten och kan via webmailen uppe i höger hörn komma åt administrationsgränssnittet.
I webmailen kan ni också byta lösenorden till något personligt.
 
 

INSTALLATIONSGUIDE EPOST MOT NYA EPOSTSERVERN (mail4.gullmarsdata.se)


Vi erbjuder två alternativa protokoll för inkommande epost, vi rekommenderar IMAP före POP3 eftersom all epost lagras på servern.
Det ökad säkerhet samt bättre möjlighet att läsa eposten på flera enheter.
 
 

Server för inkommande epost med IMAP
IMAP server: mail4.gullmarsdata.se
Användarnamn: hela din mailadress
SSL: Ja
Port: 993

Server för inkommande epost med POP3
POP3 server: mail4.gullmarsdata.se
Användarnamn: hela din mailadress
SSL: Ja
Port: 995


Server för utgående epost
SMTP server:  mail4.gullmarsdata.se
Användarnamn: hela din mailadress
SSL: Ja
Port: 465
Servern kräver inloggning/autentisering
Autentiseringsmetod: Lösenord


Webmail:
mail4.gullmarsdata.se eller mail.dittdomännamn.se
Användarnamn: hela din mailadress

Byte av lösenord, vidarebefordran eller semestermeddelande görs i kontrollpanelen:
webhost1.gullmarsdata.se

INSTALLATIONSGUIDE EPOST MOT MICROSOFT OFFICE 365

Epostinställningar för program/enheter:
 
De flesta flesta program/enheter har en inbyggd profil för Exchange, välj den i så fall annars används följande server:
 outlook.office365.com
 
Användarnamnet är den adressen du fått som slutar med ".onmicrosoft.com".

Port: 993 (IMAP)
Port: 995 (POP3) 
Kryptering: SSL/TLS 
 
Utgående (SMTP) port: 587.
Kryptering: STARTTLS
          
Portal för övriga funktioner/program: http://portal.office.com